Opdrachtgever :
           Object :
                     :
      Status :
               Jaar :
           Locatie :
 
Informatie :
??
Pakhuis / Schuur
Restauratie / herbouw
Gemeentelijk monument
2015
Zaandijk - Lagedijk

In September 2015 is in Zaandijk het Woudt huis (dhr. Woudt was de laatste bewoner, pand zelf is naamloos) gedemonteerd. Dit huis stond benoorden de Zaandijkerkerk in Zaandijk.

Naar alle waarschijnlijkheid is na het afbranden van de Zaandijker kerk in 1878 dit lichtgebouwde Woudt huis als noodgebouw gebouwd. Aangezien het in deze tijd al gebruikelijk was in steen te bouwen mag men aannemen dat het bouwwerk voor tijdelijk bedoeld was. .

Beschrijving:
Het pand is opgebouwd uit gestapelde gebinten, uitgevoerd in vuren hout. Er is niet gekozen voor doorlopende stijlen van maaiveld tot kap hoewel de verbindingen hiervoor in de constructie wel aanwezig zijn. Onduidelijk is wat de bedoeling was, een dekbalk constructie bij de dakvoet en een ankerbint constructie bij de verdieping vloer een dekbalk constructie of , wat nog makkelijker en  sterker is, doorlopende stijlen. Misschien is er een fout gemaakt
De balklaag onder de kap is omstreeks 1960 weggezaagd net voor de krommers, deze balken zijn hergebruikt in de verdieping van de balklaag en nog aanwezig. Er is toen een gewelfd plafond aangebracht om hoogte te winnen en het uitbuiken van de gevels te voorkomen. Dit was echter niet afdoende. De scheefstand was ongeveer 10 cm.

Het verdieping vloerhout is wisselend van breedte en taps vormig. Dit geldt ook voor het dakbeschot;  en heeft geen mes of groef.
De  gebinten van de gevelbeschieting, de vloer en het dakbeschot, zijn in elkaar gespijkerd met taaie nagels. De nagels die gebruikt zijn voor de krommers zijn duidelijk laat 19e eeuws. Ter bevestiging van gordingen zijn ook draadnagels gebruikt. Onduidelijk is of deze al met de bouw of later zijn aangebracht.

Lees verder